Showing 1–12 of 18 results

Sale New

[SIM01] Thiết bị cảnh báo đa năng qua điện thoại (cảnh báo mất điện và 03 ngõ vào tùy đặt)

SIM01 là thiết bị cảnh báo đa năng có các ngõ vào tùy biến phù hợp với mọi yêu cầu cảnh báo (như: cảnh báo mất điện, cảnh báo cháy, …

1,050,000 1,000,000
Sale New

[SIM02-Pro] Thiết bị cảnh báo khẩn cấp qua điện thoại

Thiết bị báo động khẩn cấp qua điện thoại SIM02-Pro là một sản phẩm nhằm bảo vệ con người trong những trường hợp khẩn cấp cần sự giúp đỡ, SIM02-Pro sẽ báo động đến người thân qua Tin nhắn SMS – Cuộc gọi và Còi báo động

1,599,000 1,500,000
Sale New

[SIM02-ProW] Đồng hồ báo động khẩn cấp SOS cho người già, phụ nữ, qua điện thoại

*Giới thiệu: Thiết bị báo động khẩn cấp qua điện thoại SIM02-ProW là một sản phẩm nhằm bảo vệ con người trong những trường hợp khẩn cấp cần sự giúp …

1,550,000 1,500,000
Sale New

[SIM02] Thiết bị báo động khẩn cấp dành cho người già

Thiết bị báo động khẩn cấp qua điện thoại SIM02 (Tin nhắn SMS – Cuộc gọi)

1,250,000 1,200,000
Sale New

[SIM03-BS] Thiết bị cảnh báo mất điện qua điện thoại

Giới thiệu Thiết bị cảnh báo mất điện qua điện thoại SIM03-BS có chức năng cảnh báo MẤT ĐIỆN hoặc CÓ ĐIỆN qua Tin Nhắn SMS và Cuộc Gọi đến …

1,050,000 1,000,000
Sale New

[SIM03-ET] Thiết bị cảnh báo nhiệt độ – độ ẩm và cảnh báo mất điện qua điện thoại

Giới thiệu Thiết bị cảnh báo mất điện và cảnh báo nhiệt độ – độ ẩm qua điện thoại SIM03-ET có chức năng cảnh báo MẤT ĐIỆN – CÓ ĐIỆN, …

1,250,000 1,200,000
Sale New

[SIM03-ETD Type A] Thiết bị đo, hiển thị và cảnh báo nhiệt độ – độ ẩm, cảnh báo mất điện qua điện thoại

Giới thiệu Thiết bị đo và cảnh báo nhiệt độ – độ ẩm, cảnh báo mất điện qua điện thoại SIM03-ETD có chức năng đo, hiển thị và cảnh báo …

1,450,000 1,400,000
Sale New

[SIM03-ETD Type B] Thiết bị đo, hiển thị và cảnh báo nhiệt độ – độ ẩm, cảnh báo mất điện qua điện thoại

Giới thiệu Thiết bị đo và cảnh báo nhiệt độ – độ ẩm, cảnh báo mất điện qua điện thoại SIM03-ETD có chức năng đo, hiển thị và cảnh báo …

1,650,000 1,600,000
Sale New

[SIM03-ETD Type C] Thiết bị đo, hiển thị và cảnh báo nhiệt độ – độ ẩm, cảnh báo mất điện qua điện thoại

Giới thiệu Thiết bị đo và cảnh báo nhiệt độ – độ ẩm, cảnh báo mất điện qua điện thoại SIM03-ETD có chức năng đo, hiển thị và cảnh báo …

1,750,000 1,700,000
Sale New

[SIM03-Pro TA] [Phiên bản mới] Thiết bị đo và cảnh báo nhiệt độ, cảnh báo mất điện qua điện thoại

* Thiết bị đo và cảnh báo nhiệt độ – cảnh báo mất điện qua điện thoại SIM03-Pro TA có chức năng Đo Nhiệt Độ, Cảnh báo nhiệt độ, Cảnh …

1,350,000 1,300,000
Sale New

[SIM03-Pro THC] [Phiên bản mới] Thiết bị đo và cảnh báo nhiệt độ, độ ẩm, cảnh báo mất điện qua điện thoại

* Giới thiệu: [SIM03-Pro THC] Thiết bị đo và cảnh báo nhiệt độ – độ ẩm, cảnh báo mất điện qua điện thoại SIM03-Pro THC có chức năng đo hiển …

1,750,000 1,700,000
Sale New

[SIM03-WT] Thiết bị cảnh báo nhiệt độ và cảnh báo mất điện qua điện thoại

Giới thiệu Thiết bị cảnh báo mất điện và cảnh báo nhiệt độ qua điện thoại SIM03-WT có chức năng cảnh báo MẤT ĐIỆN – CÓ ĐIỆN, và cảnh báo …

1,150,000 1,100,000